CONTACT

Tel: 
+381 (0) 38 241 841
+377 (0) 44 241 841
+386 (0) 49 241 841

Fax: 
+381 (0) 38 241 845

Address: 
Luan Haradinaj, nr 112, 10000 Prishtinë, Kosovë